Dienoraštis

DU PROGRAMINĖS APARATINĖS ĮRANGOS NAUJINIAI – PATOBULINTOS „NIKON“ Z SERIJOS FOTOAPARATŲ FUNKCIJOS (18.02.2020)

 

Londonas, Jungtinė Karalystė, 2020 m. vasario 18 d. Šiandien „Nikon“ paskelbė, kad išleidžia 3.00 versijos programinę aparatinę įrangą, skirtą viso kadro neveidrodiniams fotoaparatams „Nikon Z 7“ bei „Nikon Z 6“, ir 1.10 versijos integruotą programinę įrangą, skirtą DX formato neveidrodiniam fotoaparatui Z 50. Šiais programinės aparatinės įrangos naujiniais keliais atžvilgiais patobulinamos esamos funkcijos, todėl neveidrodinių fotoaparatų serijos įrenginiai tampa dar efektyvesni.

Atnaujinus fotoaparatų Z 7 ir Z 6 programinę aparatinę įrangą – išleidus 3.00 versiją, esamos veido ir akių aptikimo AF funkcijos papildomos nauja gyvūnų aptikimo AF funkcija. Naudojant veidą ir akis aptinkantį AF atpažįstami žmonių veidai bei akys, o naudojant gyvūnų aptikimo AF atpažįstamos šunų bei kačių akys ir snukiai, kad būtų fokusuojama tiksliau. Naudojant gyvūnų aptikimo AF nereikia rūpintis fokusavimu, todėl galite sutelkti dėmesį į kūrybišką vaizdų komponavimą. Pakeistas ir objekto sekimas, kad jo veikimas būtų panašesnis į „Nikon“ skaitmeninių SLR fotoaparatų 3D sekimo funkcijos veikimą, dėl to dabar šią funkciją lengviau naudoti. Be to, nuo šiol galima naudoti įvairesnių gamintojų atminties korteles „CFexpress“*.

1.10 versijos programinėje aparatinėje įrangoje, skirtoje fotoaparatui Z 50, pagerintas AF veikimas įrašant autoportretus filmo režimu. Šis patobulinimas atliktas atsižvelgiant į naudotojų poreikius, kad fotoaparatas išliktų sufokusuotas į filmuojamus veidus.

„Nikon“ itin svarbu lanksčiai reaguoti į atsirandančius naudotojų poreikius ir užtikrinti fotografijos potyrius, kurie ir toliau skatintų kūrybiškumą.


*„CFexpress“ yra „CompactFlash Association“ (CFA) prekių ženklas.

ĮDIEGUS ŠIUOS PROGRAMINĖS APARATINĖS ĮRANGOS NAUJINIUS PATOBULINTOS FUNKCIJOS

3.00 versijos fotoaparatų Z 7 ir Z 6 programinė aparatinė įranga

Gyvūnų aptikimo AF, kurį naudojant automatiškai sufokusuojami šunų bei kačių snukiai ir (arba) akys
Gyvūnų aptikimo AF papildo veido ir akių aptikimo funkciją – dabar aptinkami ir šunys bei katės. Kai aptinkami kelių gyvūnų snukiai ar akys, naudojant kryptinį valdiklį arba jutiklinį valdymą galima pasirinkti, kurį snukį ar kurią akį fotoaparatas turėtų fokusuoti. Kuriant vaizdo įrašus, galima aptikti gyvūnų snukius.

Patogesnė objekto sekimo AF funkcija
Objekto sekimo funkcija fotografuojant AF-C režimu pakeista, kad naudojant labiau panėšėtų į „Nikon“ skaitmeninių SLR fotoaparatų 3D sekimo funkciją. Fotoaparatas seka objektą, kol užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki pusės arba laikomas nuspaustas mygtukas AF-ON. Kai naudotojas patraukia pirštą nuo mygtuko, objekto sekimas sustabdomas, o fokusavimo taškas, pasirinktas prieš pradedant sekti subjektą, vėl suaktyvinamas, kad būtų patogiau valdyti. Be to, perėjimą nuo automatinės srities AF ekrano prie objekto pasirinkimo ekrano galima priskirti pasirinktiniam valdikliui. Visais šiais pakeitimais pagerinamas objekto sekimo funkcijos veikimas, juos įdiegus lengviau aktyvinti ir keisti tikslinį objektą žiūrint per vaizdo ieškiklį.

Atminties kortelių „CFexpress“ naudojimas
Įdiegus 3.00 versijos programinę aparatinę įrangą, skirtą fotoaparatams Z 7 ir Z 6, bus galima naudoti ne tik „Sony“ „CFexpress“ atminties korteles, bet ir B tipo „CFexpress“ korteles, pagamintas „ProGrade“ ir „Lexar“.

Atsisiųskite 3.00 versijos integruotą programinę įrangą, skirtą Z 7, čia.
Atsisiųskite 3.00 versijos integruotą programinę įrangą, skirtą Z 6, čia.


1.10 versijos fotoaparato Z 50 programinė aparatinė įranga

Pakeistos autoportretų įrašymo filmo režimu valdymo specifikacijos

Šiuo metu, kai autoportretai įrašomi filmo režimu, užfiksuotas fokusavimo režimas yra AF-S. Įdiegus 1.10 versijos naujinį, užfiksuotas fokusavimo režimas bus AF-F. Šiuo pakeitimu pagerinamas veikimas, nes suteikiama galimybė filmuojant išlaikyti fotoaparatą sufokusuotą į naudotojo veidą.

Atsisiųskite 1.10 versijos integruotą programinę įrangą, skirtą Z 50, čia.

 

 
 
 

<< Atgal